لطفا به نسخه جدید سایت مراجعه کنید

 
 

سؤالات شرعی

وقت نماز
نیمه شب شرعی
سوال 164 : آیا نیمه شب شرعی بین غروب خورشید تا طلوع آفتاب است یا تا اذان صبح؟
نیمه شب، بنابر احتیاط واجب حدّ وسط بین غروب خورشید و طلوع فجر صادق (اذان صبح) می باشد.
زوال
سوال 165 : مراد از زوال چیست؟
نیمه روز را زوال می گویند، و روز از لحظه طلوع خورشید تا لحظه غروب آن به حساب می آید.
آخرين مهلت نماز عشاء
سوال 166 : وقت خواندن نماز عشاء تا چه زمانى است؟
آخر وقت نماز عشاء براى مختار نصف شب است، و اگر نخواند باید بنابر احتیاط واجب بعد از نیمه شب تا اذان صبح بدون نیت اداء و قضا آن را فوراً بجا آورد و اما براى مضطر به جهت خواب يا فراموشى تا طلوع فجر صادق امتداد دارد، و بنابر احتياط واجب شب را از اول غروب تا اذان صبح حساب كند نه تا اول آفتاب. و بنابر اين نصف شب مى شود نصف اين زمان.
نیت نماز مغرب و عشاء بعد از نیمه شب
سوال 167 : اگر کسی نماز مغرب و عشاء را تا نیمه شب شرعی نخوانده آیا از نیمه شب تا اذان صبح به نیت اداء باید بخواند یا قضاء؟
در صورتی که اضطراراً نماز مغرب و عشاء را قبل از نیمه شب نخوانده مثل اینکه خوابش برده و یا فراموش کرده، تا اذان صبح به نیت اداء بخواند، ولی در صورتی که عمداً آن را به تأخیر انداخته بنابر احتیاط واجب باید فوراً به انجام آن مبادرت نموده و آن را بدون نیّت اداء و قضاء بخواند.
وقت فضیلت نماز صبح
سوال 168 : وقت فضیلت نماز صبح را بیان بفرمائید؟
وقت فضیلت نماز صبح از فجر صادق (اذان صبح) تا ظاهر شدن سرخی طرف مشرق است و در این وقت فضیلت، هرچه زودتر بخواند افضل است.
وقت فضیلت نماز مغرب و عشاء
سوال 169 : وقت فضیلت نماز مغرب و عشاء چیست؟
وقت فضیلت نماز مغرب از اول مغرب است تا هنگامیکه سرخی طرف مغرب (شفق) از بین برود و وقت فضیلت نماز عشاء از زمانی است که سرخی طرف مغرب (شفق) از بین برود تا زمان ثلث اول شب و تعجیل در وقت فضیلت، افضل است.
افضليّت اتصال نماز ظهر و عصر يا جدا خواندن آنها و هکذا نماز عشاء
سوال 170 :

آيا نماز ظهر و عصر را با هم اول وقت بخوانيم بهتر است يا اينکه ظهر را در وقت فضيلت خود و عصر را در وقت فضيلتش و همچنين در نماز مغرب و عشاء؟

وقت فضيلت نماز ظهر از اول ظهر است تا وقتي سايه شاخص (چوب يا ميله اي كه به صورت مستقيم و عمود در زمين مي‌كوبند) باندازه خود شاخص بشود و وقت فضيلت عصر نيز از همان اول ظهر بعد از اينکه مقداري وقت به اندازه زمان خواندن نماز ظهر، از اذان ظهر (اول وقت) بگذرد تا زمانيکه سايه شاخص باندازه دو برابر خودش بشود و وقت فضيلت مغرب از مغرب است تا برطرف شدن سرخي طرف مغرب كه آن وقت اول وقت فضيلت عشاء است بنابراين نماز عصر را با فاصله از ظهر بخوانيم يا بلافاصله فرقي نمي‌كند ولي افضل آن است که نماز عصر را با نوافلش بلافاصله بعد از نماز ظهر بخوانيم و اما فضيلت نماز عشاء بعد از برطرف شدن سرخي طرف مغرب شروع مي شود. (استفتاء/11133) (منهاج 2/ م 504)
نماز قبل از وقت
سوال 171 : شخصى يقين داشته كه وقت نماز رسيده است، يا از راه معتبر، دخول وقت براى او ثابت شده و نماز خوانده، بعد فهميده كه نمازش قبل از وقت بوده، آيا نماز او صحيح است؟
در فرض مذكور اگر تمام نمازش قبل از وقت بوده، نماز باطل بوده و اعاده آن واجب است، ولى اگر بداند در اثناء نماز او، وقت داخل شده، نماز او صحيح است اگرچه احتياط مستحب آن است كه نمازش را اعاده كند. (استفتاء/11133) (منهاج 2/ م 504)
نماز مستحبی برای کسی که نماز قضای واجب به عهده دارد
سوال 172 : اگر کسی نماز قضای واجب به گردن دارد می تواند نماز مستحبی بخواند؟
در صورتی که وقت نماز قضای واجب تنگ نباشد می تواند نماز مستحبی بخواند. (استفتاء/11133) (منهاج 2/ م 504)
اختلاف قبله با جهت ايستادن صف هاي نماز
سوال 173 :

قبله‌ي مسجد محله‌ي ما نسبت به خياباني كه در آن قرار دارد حدود 15 درجه انحراف دارد، اما ساختمان شبستان مسجد موازي خيابان ساخته شده و عملاً نماز جماعت هم موازي خيابان برگزار مي شود، يعني 15 درجه با جهت واقعي قبله تفاوت دارد. بسياري از ساكنين محله و نمازگزاران مسجد از اين اختلاف جهت با خبر نيستند. و افراد مطلع براي اينكه صفهاي نماز جماعت نسبت به ساختمان مسجد كج نباشد موازي ديوار روبرويي مسجد صفها را تنظيم مي كنند.

مكاني كه خانه‌ي كعبه در آن مي باشد ، قبله است و بايد رو به آن نماز خواند ولي كسي كه دور است اگر طوري بايستد كه عرفاً بگويند رو به قبله نماز مي خواند كافيست و در مفروض سؤال در صورت 15 درجه انحراف از قبله ،عرفاً صدق رو به قبله نمي‌كند. (استفتاء/11865) (رساله /م 782) (منهاج 2/515)
نماز در جایی که قبله معلوم نیست
سوال 174 : تکلیف ِ کسی که در جایی قرار دارد که نمی‌تواند دقیقا جهت قبله را معین کند چیست؟
اگر راهی برای تحصیل یقین و آنچه در حکم یقین است ندارد بعد از تحقیق و تفحص به آن طرفی که گمان پیدا کرده، قبله است، نماز بخواند و اگر هم گمان برایش به قبله حاصل نشد به جهت عرفی یعنی جهتی که عرف آن‌را قبله می‌داند نماز بخواند و اگر آن‌هم برایش معلوم نشد به هر طرفی که خواست می‌تواند نماز بخواند. هر چند احتیاط مستحب آن است که به چهار طرف نماز بخواند.

 
© دفتر مرجع عاليقدر شيعه حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى - ١٣٨٦